Impressum

Podaci o kompaniji

Plan 2B interijeri d.o.o.
OIB: 82328811334

žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR 2723400091110950928

Upisano pri Trgovačkom sudu Zagreb pod poslovnim brojem Zg Tt-18/25024-2
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave i direktor: Branimir Valičević